Pühendumine

Miks on pühendumine nii oluline element meie heaolus ning mida tähendab olla pühendunud?

Inimestena kipume tihti lihtsalt “vooluga kaasa minema” ning selle käigus ununevad ära paljud olulised asja, mis meile päriselt korda lähevad.

Kas mõni neist väidetest tundub ehk tuttav?

 • “Ma kunagi väga armastasin tegeleda… , kuid kahjuks pole mul selleks enam aega”;
 • “Nooremana nautisin …, aga ma ei suuda meenutada, miks ma sellega enam ei tegele”;
 • “Mulle tundub, et mul ei ole enam piisavalt aega tegeleda millegi muuga peale töö”;
 • “Mulle väga meeldiks, kui ma saaksin jälle …”.

Kõik need laused annavad märku sellest, et igatseme rõõmu, naudingu ning kire järgi.

Pühendumise pikaealisus sõltub sellest, kuidas me elu reaalsusega toime tulema. Üheks oluliseks elemendiks pühendumise juures on optimaalse kogemuse (FLOW) saavutamine.

Juhul, kui meie oskused ning teadmised on meile esitatud väljakutsega tasakaalus, tajume optimaalset kogemust – seisundit, mis paneb tegevuse protsessi nautima ning ajataju kaotama. Täieliku pühendumise puhul on fookus ühel kindlal tegevusel ning väline maailm ei avalda meie tegevusele mingit olulist mõju. Tegu on situatsiooniga, kus meil on võimalus kogu oma sisemise potentsiaali ehk tugevustepagasi rakendamiseks.

Tööle pühendumise juures on olulised neli elementi:

 1. Põhivajadused: töötajale on selgitatud töökohustusi ning antud kõik töö hästi tegemiseks vajalikud vahendid
 2. Inimese subjektiivne hinnang organisatsioonile: see, kuidas inimene tajub organisatsiooni ning oma toimimist meeskonnas
 3. Organisatsiooni tugi töötaja tegevusele: Töötajaga arvestatakse ning ta saab töö tegemisel oma tugevusi ära kasutada
 4. isiklik areng: Organisatsioon toetab töötaja arengut ning kasvamist inimesena.
Margus Peek

Margus Peek

Gallupi poolt sertifitseeritud tugevuste treener alates 2014.

Oman üle 15 aasta juhtimiskogemust tootmise ja teeninduse sektoris. Minu huvi ja kirg on positiivne psühholoogia ning selle rakendamine igapäevases elus. Alates 2014 aastast olen Gallupi poolt sertifitseeritud tugevuste treener.

Oman üle 15 aasta juhtimiskogemust tootmise ja teeninduse sektoris. Minu huvi ja kirg on positiivne psühholoogia ning selle rakendamine igapäevases elus.

Minu TOP5 tugevused

 • Strategic

  Annab oskuse näha mustreid ja leida parimaid lahendusi

 • Individualization

  Annab oskuse märgata detaile inimeste käitumises

 • Maximizer

  Annab vajaduse muuta hea suurepäraseks

 • Relator

  Annab oskuse luua usaldussuhet teiste inimestega

 • Futuristic

  Annab nägemuse kuidas asjad võiksid olla tulevikus