Tugevused

Personaalsed tugevused on need, mille abil suudame saavutada ideaalilähedase tulemuse, psühholoogilise heaolu ning tööalase edu. Isiklikud tugevused jaotuvad kolmeks:

 • Oskused: baasoskused põhiülesannete teostamiseks.
  Näiteks mõne seadme käsitlemisoskus, tööprotsessi teostamine jms. Oskused omandab inimene aja jooksul ja läbi tegevuste, ning need ei ole seotud pärilikkusega.
 • Teadmised: läbi õppimise ja kogemuse omandatud teadmised.
  Näiteks arusaam erinevate protsesside toimimisest, oskus töö käigus tekkivaid probleeme lahendada jms.
 • Anded: loomuomased käitumismustrid.
  See, kuidas inimene mõtleb, tunneb ja käitub – näiteks tema sisemine vajadus võistelda või, vastupidi, võtta asjade üle järele mõtlemiseks aega jne.

Anded ei ole oskuste ja teadmistega seotud. Oma tugevuste rakendamiseks on vajalik, et loomuomaste annete kasutamine oleks ühendatud oskuste ja teadmistega.

Kindlasti on kõik märganud, et vahel toimub uute teadmiste omandamine palju kiiremini: mõne konkreetse tegevuse juures kaob ajataju ning enesetunne on energiline. Sellise olukorra tekkimise eelduseks ongi, et saame rakendada oma andeid oskuste ja teadmistega kombinatsioonis

Inimesed, kes kasutavad oma tugevusi igapäevaselt, on 3 korda suurema tõenäosusega oma eluga täielikult rahul ja 6 korda suurema tõenäosusega täielikult pühendunud oma tööle.

Oma tugevustega igapäevaselt töötavad inimesed:

 • Lähevad hommikuti tööle hea meelega
 • Omavad positiivset suhet oma kolleegidega
 • Suhtuvad klientidesse paremini
 • Räägivad oma sõpradele, et nad töötavad suurepärases ettevõttes
 • Saavutavad igapäevaselt paremaid tulemusi
 • Omavad oma päevas rohkem positiivseid, loovaid ja innovaatilisi hetki

Gallupi Strengths Finder test on loodud selleks, et aidata inimestel avastada ja ära tunda oma isiklikud dominantsed anded ja need oma tugevusteks arendada.

CliftonStrengths test aitab inimesel iseennast mõista; aru saada, milline on tema tavapärane käitumismuster ning tajuda, kuidas ta teeb oma igapäevaseid otsuseid. Testijärgsed tugevused jaotuvad nelja suuremasse tugevuste rühma: execution ehk asjade täide saatmine; influence ehk teiste mõjutamine; relationship building ehk suhete loomine ja strategic thinking ehk strateegiline mõtlemine. Mida parem arusaamine on inimesel iseenda parimast versioonist, seda lihtsam on jõuda tal rahulolu ning eduni.

Margus Peek

Margus Peek

Gallupi poolt sertifitseeritud tugevuste treener alates 2014.

Oman üle 15 aasta juhtimiskogemust tootmise ja teeninduse sektoris. Minu huvi ja kirg on positiivne psühholoogia ning selle rakendamine igapäevases elus. Alates 2014 aastast olen Gallupi poolt sertifitseeritud tugevuste treener.

Oman üle 15 aasta juhtimiskogemust tootmise ja teeninduse sektoris. Minu huvi ja kirg on positiivne psühholoogia ning selle rakendamine igapäevases elus.

Minu TOP5 tugevused

 • Strategic

  Annab oskuse näha mustreid ja leida parimaid lahendusi

 • Individualization

  Annab oskuse märgata detaile inimeste käitumises

 • Maximizer

  Annab vajaduse muuta hea suurepäraseks

 • Relator

  Annab oskuse luua usaldussuhet teiste inimestega

 • Futuristic

  Annab nägemuse kuidas asjad võiksid olla tulevikus