Tugevustel põhinev coaching

Hea coachi roll on aidata kliendil mõista, et ta ei ole võimeline saama ükskõik kelleks – kuid et temast võib saada palju rohkem seda, kes ta juba on.

Tugevustel põhinev coachimine tähendab panustamist kliendi loomuomastele tugevustele ning seeläbi ihaldatud eesmärkide saavutamist. Coachi ülesandeks on suunata klienti oma võimete optimaalseks kasutamiseks nii isiklikus arengus kui kasvamisel.

Gallup on enam kui 75 aastat uurinud inimloomust ning inimeste loomuomaseid käitumismustreid. Uurimistöö käigus on tõestatud, et inimeste tugevustele panustades on tunduvalt suurem võimalus saavutada täielik pühendamine ning parandada seejuures elukvaliteeti ning üldist heaolu.

Minu roll Gallupi poolt sertifitseeritud coachina ongi aidata klientidel kogu oma sisemist potentsiaali leida ning kasutusele võtta, ja teha seda Gallupi poolt välja töötatud metoodikatele tuginedes.

Gallupi poolt sertifitseeritud coachina saan teid aidata leida ning kasutada oma sisemist potentsiaali eesmärkide saavutamisel.

Mida peaks teadma tugevustepõhise coachingu kohta?

 • Edu saavutamine ei eelda, et sinust saaks teistsugune inimene
 • Igaühel on võimalik õppida, kuidas olla parim versioon iseendast

Koos leiame vastused küsimustele:

 • Kes sa oled?
 • Mis teeb sind unikaalseks?
 • Mis teeb sind edukaks?

Tugevuspõhine coaching hakkas huvi pakkuma?
Võta kindlasti ühendust – üheskoos avastame nii potentsiaali kui leiame võimaluse soovitud eesmärkide saavutamiseks.

Margus Peek

Margus Peek

Gallupi poolt sertifitseeritud tugevuste treener alates 2014.

Oman üle 15 aasta juhtimiskogemust tootmise ja teeninduse sektoris. Minu huvi ja kirg on positiivne psühholoogia ning selle rakendamine igapäevases elus. Alates 2014 aastast olen Gallupi poolt sertifitseeritud tugevuste treener.

Oman üle 15 aasta juhtimiskogemust tootmise ja teeninduse sektoris. Minu huvi ja kirg on positiivne psühholoogia ning selle rakendamine igapäevases elus.

Minu TOP5 tugevused

 • Strategic

  Annab oskuse näha mustreid ja leida parimaid lahendusi

 • Individualization

  Annab oskuse märgata detaile inimeste käitumises

 • Maximizer

  Annab vajaduse muuta hea suurepäraseks

 • Relator

  Annab oskuse luua usaldussuhet teiste inimestega

 • Futuristic

  Annab nägemuse kuidas asjad võiksid olla tulevikus