Tugevustel põhinev juhtimine

Gallupi uuring on välja selgitanud, et ettevõttes, mille juht ei pööra tähelepanu enda ning töötajate individuaalsetele tugevustele, on pühendunud töötajate osakaal umbes 9%. Juhul, kui juhi fookus on tugevustel, on pühendunud töötajate osakaal umbes 73%.

Edukad juhid investeerivad enda ning töötajate tugevustesse. Ent need juhid, kes üritavad olla ise kompetentsed igal alal, ei ole kuigi efektiivsed ühelgi.

Kõige edukamad juhid ümbritsevad ennast kompetentsete inimestega. Värvates uusi töötajaid, on eduka juhi fookus sellel, millist lisaväärtust antud inimene meeskonnale tooks. Tähelepanu on töötajate tugevustel neljast omadusest lähtuvalt

 • täidesaatmine
 • mõjutamine
 • suhete loomine
 • ning strateegiline mõtlemine.

Kui tavapäraselt satuvad inimesed meeskonda läbi juhuse, siis tugevustel põhineva juhtimise puhul on iga meeskond hoolikalt disainitud.

Edukad juhid mõistavad oma töötajate vajadusi ning alluvad järgivad oma juhti neljal põhjusel:

 1. Nad usaldavad juhi otsuseid
 2. Nad teavad, et juht hoolib neist kui inimestest
 3. Alati, kui selleks on vajadus, võivad nad juhile loota
 4. Juht pakub töötajatele stabiilsust ning kindlustunnet tuleviku osas.
Margus Peek

Margus Peek

Gallupi poolt sertifitseeritud tugevuste treener alates 2014.

Oman üle 15 aasta juhtimiskogemust tootmise ja teeninduse sektoris. Minu huvi ja kirg on positiivne psühholoogia ning selle rakendamine igapäevases elus. Alates 2014 aastast olen Gallupi poolt sertifitseeritud tugevuste treener.

Oman üle 15 aasta juhtimiskogemust tootmise ja teeninduse sektoris. Minu huvi ja kirg on positiivne psühholoogia ning selle rakendamine igapäevases elus.

Minu TOP5 tugevused

 • Strategic

  Annab oskuse näha mustreid ja leida parimaid lahendusi

 • Individualization

  Annab oskuse märgata detaile inimeste käitumises

 • Maximizer

  Annab vajaduse muuta hea suurepäraseks

 • Relator

  Annab oskuse luua usaldussuhet teiste inimestega

 • Futuristic

  Annab nägemuse kuidas asjad võiksid olla tulevikus