Meeskonna tugevused

Meeskonna hea toimimise eelduseks on iga meeskonnaliikme loomuomaduste tugevuste välja selgitamine. Alles siis, kui teatakse enda ning oma kolleegide tugevusi, osatakse avada neis tugevustes peituvat tõelist potentsiaali.

Eduka meeskonna 4 tugevust

 1. Tulemustele orienteeritud.
  Hästi toimiv meeskond on tulemusele keskendunud ega lagune laiali ka konfliktsituatsioonis. On üsna levinud arvamus, et “hea meeskond” on selline, kus kiiresti üksmeel leitakse. Tegelikkus on vastupidine. Edukamad on just need meeskonnad, mille liikmed on valmis oma seisukohti tuliselt kaitsma ning erinevatel teemadel debateerima.
  Konfliktisituatsiooni sattudes kipuvad düsfunktsionaalsed meeskonnad lagunema ning eriarvamusel meeskonnaliikmeid hakatakse isoleerima. Tugev meeskond ei lase sel juhtuda: ollakse keskendunud tulemusele, mitte konsensusele, ning osatakse väärtustada erinevaid arvamusi.
 2. Sünergiat hindav
  Hästi toimivad meeskonnad mõistavad, mis on parim organisatsioonile kui tervikule. Meeskonnaliikmed ei tegele oma isikliku ego rahuldamisega – olulisemaks peetakse ühiste eesmärkide saavutamist. Sellised meeskonnad on enamasti kiired otsuste tegijad ning ülesannete täitjad. Juhi rolliks on vajalike ressursside välja selgitamine, suuna andmine ja tähtaegade määramine/jälgimine. Tugeva meeskonna liikmed tegutsevad üksteist aidates ning mõistavad sünergia jõudu.
 3. Isiklikku elu väärtustav
  Hästi toimiva meeskonna liikmed on ühtviisi pühendunud nii töösse kui oma isiklikule elule. Uuringud on näidanud, et eduka meeskonna liikmed on oma eraeluga rahul. Hoolimata sellest, et paljud neist veedavad nädalas 60 tundi tööl, leitakse siiski alati aega perega koos olemiseks. Sellise meeskonna liikmed on eeskujuks teistelegi.
 4. Individuaalsust toetav.
  Hästi toimiv meeskond hindab inimeste erinevusi. Gallup on avastanud, et meeskonnad, kus inimestel on sarnased tugevused, maailmavaated, haridus- ning ametikäik, on märksa vähem edukad kui need, mille liikmed on erineva tausta, vanuse, hariduse ning karjääriga. Edukas meeskond hindab erineva taustaga inimesi, seejuures iga indiviidi tugevustele ja mitte füüsilistele omadustele keskendudes.

Hästi toimiva meeskonna loomisel on keskseks teemaks töötajate tugevused ning nende rakendamine igapäevases töös.

Margus Peek

Margus Peek

Gallupi poolt sertifitseeritud tugevuste treener alates 2014.

Oman üle 15 aasta juhtimiskogemust tootmise ja teeninduse sektoris. Minu huvi ja kirg on positiivne psühholoogia ning selle rakendamine igapäevases elus. Alates 2014 aastast olen Gallupi poolt sertifitseeritud tugevuste treener.

Oman üle 15 aasta juhtimiskogemust tootmise ja teeninduse sektoris. Minu huvi ja kirg on positiivne psühholoogia ning selle rakendamine igapäevases elus.

Minu TOP5 tugevused

 • Strategic

  Annab oskuse näha mustreid ja leida parimaid lahendusi

 • Individualization

  Annab oskuse märgata detaile inimeste käitumises

 • Maximizer

  Annab vajaduse muuta hea suurepäraseks

 • Relator

  Annab oskuse luua usaldussuhet teiste inimestega

 • Futuristic

  Annab nägemuse kuidas asjad võiksid olla tulevikus