Parim versioon iseendast

Positiivse psühholoogia üheks uurimisvaldkonnaks on inimese tugevused: see, mis kerkib esile nendel hetkedel, mil inimesel on võimalik olla iseenda parimaks versiooniks.

Eriti hästi on individuaalsed tugevused näha olukordades, kus on vaja täita konkreetset ülesannet või lahendada kriisisituatsiooni. Kuidas käitutakse? Kas näiteks asutakse kohe tegutsema või vajatakse aega ülesande lahtimõtestamiseks?

Käitumismustrid erinevates situatsioonides on seotud indiviidi tugevustega: mida edukam ta on, seda rohkem on ta suutnud oma tugevusi ära kasutada.

Edukalt toimimiseks ning iga situatsiooniga parimaks toimetulekuks on vaja kolme aspekti:

 1. Oma tugevuste tundmine
  Iga inimene on eriline ning erineb seegi, kuidas samasse situatsiooni sattudes käitutakse. Iseloomud ja käitumismustrid on mitmetahulised ega saa olla ainult läbi ühe tugevuse defineeritud. Edu võti on erinevate tugevuste omavahelises dünaamikas.Ennast tundma õppides tekib oskus märgata sedagi, kuidas erinevates olukordades toimitakse. Kas joonistuvad välja mingid käitumismustrid? Millised tugevused on tegutsemises näha? Kas omasem on olukorra lähivaates hindamine, detailide märkamine? Või, vastupidi – hoopis võime näha suurt pilti ja tajuda situatsiooni mõju ümbrisevale keskkonnale?
  Just talle ainuomase edumudeli tundmine võimaldab inimesel:

  • oma tugevusi teadlikult eesmärkide püstitamiseks rakendada
  • muuta lihtsamaks seatud eesmärkide saavutamise
  • läbi suurema teadlikkuse kohaneda kiiremini uute situatsioonidega
  • omandada oskus edukate toimimismudelite leidmiseks
  • tunda ära need päästikud, mis panevad liikuma ning tegutsema
 2. Ümbritsevate inimeste tundmine
  Ennast mõistes ja oma igapäevaseid toimimismustreid tundes on astutud üks oluline samm edu saavutamise poole. Kui sooviks on aga igakülgse täisväärtusliku elu elamine ning paremate suhete loomine, on lisaks iseendale vajalik mõista ka neid inimesi, kellega igapäevaselt nii kodus kui tööl koos tegutsetakse.

  Igapäevane elu viib meid kõiki kokku inimestega, kes on oma olemuselt ning tegutsemiselt meile vastandlikud. Mida teravam on see vastuolu, seda rohkem kipume neid inimesi endast eemale tõukama ja seda vähem näeme rikkust, mida nad oma individuaalsuses kannavad.

  Loosung “erinevus rikastab” kõlab küll arusaadavalt, ent ometi mõistavad vaid vähesed selle sügavamat tähendust. Lisaks oma sisemiste tugevuste vahelisele dünaamikale on meil kõigil pea piiritu mänguväli, kombineerides meie ainuomaseid tugevusi oma lähedate ning kolleegide omadega.

  Milline on iga konkreetse kolleegi edumudel? Millised võimalused on meil aiata neil veelgi edukamaks saada? Millised on need sisemised ressursid, mida igaüks saaks meeskonnaga jagada?

  Iga juhi jaoks on kolleegide, klientide ja omanike mõistmine kriitilise tähtsusega oskus. Sellest sõltub suhete loomine ja hoidmine, mõjukuse omamine, suutlikkus hoida meeskonda ühtsena ning sihipäraselt tegutsemas. Loomulikult ei ole tegu lihtsa ülesandega. Erinevad inimesed toovad kaasa erinevaid probleeme ja väljakutseid, ent võttes kolleegide ja lähedaste mõistmise teadlikuks eesmärgiks on võimalik ühisjõul veelgi edukam olla.

 3. Oskus abi paluda
  Elus tuleb kõigil ette hetki, mil mitte miski ei tundu õnnestuvat ning mõõnast välja rabelemine tundub ületamatult keerulisena. Eriti, kui seda püütakse teha üksi.Mida paremini oskame kasutada oma tugevusi, seda hõlpsam on meil ennast ise aidata – ent sellegipoolest oleks efektiivsem olukorra lahendamisesse ka teiste inimeste tugevused rakendada.Paljudel on väärarusaam, et oma probleemidega peaks tingimata iseseisvalt toime tulema, või et “üksi oma risti kandmine” näitaks tugevust. Tegelikult võib edu võti peituda just oskuses ümbritsevaid inimesi kaasata. Tihtilugu piisab kasvõi uuest vaatenurgast ning probleemist saab huvitav väljakutse. Ehk vajab konkreetne situatsioon neid, kellega ideesid põrgatada? Kedagi, kes oskaks olukorra tekkepõhjuseid analüüsida? Või hoopis inimest, kes tuleks ja aitaks käed külge lüüa?

  Tundes oma lähedaste ning kolleegide tugevusi, oskame aru saada, kelle poole peaksime mingis küsimuses pöörduma ning kes annaks vajaliku tõuke edasiseks sammuks õiges suunas.

  Eesmärk on olla parim versioon iseendast ja elada täisväärtuslikku elu. Enda ning oma lähedaste tugevuste mõistmine on üks oluline samm selle eesmärgi saavutamisel.

Margus Peek

Margus Peek

Gallupi poolt sertifitseeritud tugevuste treener alates 2014.

Oman üle 15 aasta juhtimiskogemust tootmise ja teeninduse sektoris. Minu huvi ja kirg on positiivne psühholoogia ning selle rakendamine igapäevases elus. Alates 2014 aastas olen Gallupi poolt sertifitseeritud tugevuste treener.

Oman üle 15 aasta juhtimiskogemust tootmise ja teeninduse sektoris. Minu huvi ja kirg on positiivne psühholoogia ning selle rakendamine igapäevases elus.

Minu TOP5 tugevused

 • Strategic

  Annab oskuse näha mustreid ja leida parimaid lahendusi

 • Inidividualization

  Annab oskuse märgatada detaile

 • Maximizer

  Annab vajaduse muuta hea suurepäraseks

 • Relator

  Annab oskuse luua usaldussuhet teiste inimestega

 • Futuristic

  Annab nägemuse kuidas asjad võiksid olla tulevikus