StrenghtsFinderi rühmad

Kõik CliftonStrengths teemad jaotuvad rühmadesse. Need rühmad kirjeldavad kuidas inimene ja meeskond kasutab oma loomuomaseid andeid, et töötada informatsiooniga, saavutada eesmärke, mõjutada teisi inimesi ja luua suhteid.

Execution ehk asjade täide saatmine

Antud tugevustega inimesed suudavad püstitatud eesmärgid ellu viia. Täidesaatva rühma tugevustega meeskonnaliikmed ei karda tööd teha ning nad on alati tegutsemisvalmis. Antud rühma tugevused on:

 • Achiever
 • Arranger
 • Belief
 • Consistency
 • Deliberative
 • Discipline
 • Focus
 • Responsibility
 • Restorative

Influence ehk teiste mõjutamine

Inimesed, kes omavad teiste mõjutamise rühma tugevusi, suudavad müüa ideesid. Nad suudavad juhtida, kõnelda ning ennast kuuldavaks teha. Meeskonna jaoks on tegu äärmiselt väärtuslike liikmetega juhul, kui on vaja laiendada senisest suuremaid eesmärke ning tabada laiemaid auditooriume. Teiste mõjutamise rühma tugevused on:

 • Activator
 • Command
 • Communication
 • Competition
 • Maximizer
 • Self-Assurance
 • Significance
 • Woo

Relationship building ehk suhte loomine ja hoidmine

Inimesed, kes omavad suhete loomise rühma tugevusi, suudavad arvestada inimliku komponendiga. Neil on võime näha, kuidas erinevad isiksused sobituvad suuremasse pilti ja kuidas anda neile võimalus särada. Nad loovad tugevaid suhteid, mis meeskonda liidavad. Suhete loomise rühma tugevused on:

 • Adaptability
 • Developer
 • Connectedness
 • Empathy
 • Harmony
 • Includer
 • Individualization
 • Positivity
 • Relator

Strategic thinking ehk strateegiline mõtlemine

Strateegilise mõtlemise rühma tugevused kirjeldavad seda, kuidas kogutakse ning töödeldakse informatsiooni. Need tugevused aitavad, kui on vaja luua plaane, lahendada probleeme või genereerida uusi ideesid. Strateegilise mõtlemise oskus võimaldab idee reaalselt teostatavaks tegevuskavaks tõlgendada. Antud rühma tugevused on:

 • Analytical
 • Context
 • Futuristic
 • Ideation
 • Input
 • Intellection
Margus Peek

Margus Peek

Gallupi poolt sertifitseeritud tugevuste treener alates 2014.

Oman üle 15 aasta juhtimiskogemust tootmise ja teeninduse sektoris. Minu huvi ja kirg on positiivne psühholoogia ning selle rakendamine igapäevases elus. Alates 2014 aastast olen Gallupi poolt sertifitseeritud tugevuste treener.

Oman üle 15 aasta juhtimiskogemust tootmise ja teeninduse sektoris. Minu huvi ja kirg on positiivne psühholoogia ning selle rakendamine igapäevases elus.

Minu TOP5 tugevused

 • Strategic

  Annab oskuse näha mustreid ja leida parimaid lahendusi

 • Individualization

  Annab oskuse märgata detaile inimeste käitumises

 • Maximizer

  Annab vajaduse muuta hea suurepäraseks

 • Relator

  Annab oskuse luua usaldussuhet teiste inimestega

 • Futuristic

  Annab nägemuse kuidas asjad võiksid olla tulevikus